All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:

İşə müraciət

Şəkil .JPG və ya .PNG formatında, 2 MB-dan az olmalıdır.

İşləmək istədiyiniz departament


Təhsil

Ali təhsil


Orta təhsil və peşə məktəbiİctimai faəliyyət

Dillər

Azərbaycan dili

1
1
1
1

Rus dili

1
1
1
1

İngilis dili

1
1
1
1

Kompüter biliyi


İş stajının xronologiyası

Hazırkı işinizi birinci qeyd etməklə əvvəlki iş yerlərinin siyahısını qeyd edin