İdxal prossesimiz

Araşdırma

Müştəri ehtiyac və tələblərinin araşdırılması və müəyyən edilməsi

Əməkdaşlıq

İstehsalçı şirkətlərin araşdırılması və əməkdaşlığın yaradılması

Qeydiyyat

Məhsulun qeydiyyatı

İdxal

Məhsuluın idxal edilməsi