All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:

Angiofluks ampul

Metabolik vasitə

TƏRKİBİ:

Ampul 2 ml – sulodeksid 600 LRU (lipoproteinlipazanın ifraz olunma
aktivliyinin vahidi);

FARMAKOLOJİ TƏSİRİ:

Sulodeksid qlükozaminqlükanın təbii qarışığı olub, tez təsirli heparinəbənzər
fraksiyadan (80%) və dermatansulfatdan (20%) ibarətdir. Sulodeksidin təsir mexanizmi hər iki fraksiyanin birgə təsirinə əsaslanır:

 • Tez təsirli heparinəbənzər fraksiya
  antitrombin III-ə (AT III) bənzər
  təsir göstərir;
 • Dermatansulfat II heparin
  kofaktoruna (HK II) bənzər təsir
  göstərir.
  Angiofluks antitrombotik, profibrinolitik, angioprotektor və antikoaqulyant təsirlərə malikdir. Həmçinin, litolitik ferment olan lipoproteinlipazanı stimulə edərək, qanda triqliseridlərin səviyyəsini azaltmaqla, qanın realoji xüsusiyyətinə müsbət təsir göstərir. Angiofluksun diabetik nefropatiya zamanı effektivliyi mezangium hüceyrələrinin proliferasiyasının azalması sayəsində ekstrasellülyar
  matriksin istehsalının və bazal membranın qalınlığının azaltması qabiliyyəti ilə müəyyən edilir.
  FARMAKOKİNETİKA: Parenteral təyinat zamanı preparat böyük qan dövranına qısa müddətdə çataraq bütün orqan və toxumalara paylanır. 90% sulodeksid damar endotelindən absorbsiya olunur və nazik bağırsaqdan sorulur. Parenteral təyinat zamanı Gmax 5-15 dəq-dir. Yeridildikdən 4 saat sonra qaraciyərdə metabolizmə uğrayır, 24 saat sonra 50%-i, 48 saat sonra 67%-i sidiklə xaric olunur.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZALANMA:

Angiofluks inyeksiya gündə 1 dəfə ə/d və ya v/d yeridilir. Angiofluks kapsul gündə 2 dəfə olmaqla, 1 kapsul yeməkdən sonra daxilə qəbul edilir. Müalicə 15-20 gün ərzində parenteral yeridildikdən sonra, 30-40 gün ərzində daxilə qəbul edilməklə, davam etdirilir. Müalicə kursu ildə ən azı 2 dəfə aparılmalıdır. Həkimin təyinatından asılı olaraq, dozanın həcmi və tezliyi dəyişdirilə bilər.

GÖSTƏRİŞLƏR:

 • Yüksək tromb əmələ gəlmə riskli angiopatiyalar (o cümlədən miokard infaktından sonra)
 • Beyin qan dövranı pozğunluğu (işemik insultun kəskin və ya erkən bərpa dövrü, ateroskleroz, şəkərli diabet)
 • Periferik arteriyaların aterosklerotik və ya diabet mənşəli okkluzion zədələnməsi
 • Flebopatiya, dərin venaların trombozu, xroniki venoz xoralar
 • Mikroangiopatiya (retinopatiya, neyropatiya) və şəkərli diabet zamanı makroangiopatiya (diabetik pəncə sindromu, ensefalopatiya, kardiopatiya)
 • Trombofilik vəziyyət, antifosfolipid sindrom

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Preparatın tərkibindəki komponentlərə qarşı həssaslıq, heparin və heparinoidlərə qarşı həssaslıq, hemorragik diatez və hipokoaqulyasiya ilə müşayət olunan digər xəstəliklər, hamiləliyin I trimestri.

Buraxılış forması: ampul №10 + kapsul №50
İstehsalçı: Aesculapius Farmaceutici – İtaliya