All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:

Dropmill

Göz yaşı

TƏRKİBİ:

Hipromelloza – 0,2 %
Hialuron turşusu – 0,2%

FARMAKOLOJİ TƏSİRİ:

Hipromelloza – göz yaşının optik xüsusiyyətlərini əvəz edərək, buynuz qişanın epitel hüceyrələrini müdafiə edir. Görməyə təsir etmədən şəffaf perikorneal ekran yaratmaqla, buynuz qişanı qoruyur. Hipromelloza yapışqanlıq və yumşaldıcı xüsusiyyətinə əsasən buynuz qişaya asanlıqla hopur, subyektiv və obyektiv əlamətləri aradan qaldırır. Bakteriosid təsir göstərir.
Hialuron turşusu insan orqanizmində təbii yolla ifraz olunur və yağlanmaya ehtiyac olan toxumalarda tapılır (qığırdaq, göz yaşı, dəri). Hialuron turşusu hipromelluloza ilə birlikdə buynuz qişada mütamadi və üzunmüddətli nəmlik yaradır.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZALANMA:

Konyuktival kisəyə 1-2 damcı olmaqla, gün ərzində 2 dəfə damızdırılır.

GÖSTƏRİŞLƏR:

  • Buynuz qişanın mikrotravması, eroziyası və trofik yarası
  • Keratit və keratopatiya
  • Buynuz qişa və göz qapağında aparılan cərrahi əməliyyatdan sonra
  • Göz qapağının deformasiyası
  • “Quru göz” sindromu (Şeqren sindromu), kseroz, keratoz
  • Buynuz qişanın yanıqları, konyuktivit
  • Diaqnostik proseduraların sonunda – qonioskopiya, elektroretinoqrafiya, elektrookuloqrafiya, göz almasının exobiometrik müayinəsi.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Komponentlərə qarşı individual həssaslıq

Buraxılış forması: multidoz flakon – 10 ml

İstehsalçı: C.O.C. – İtaliya