All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:

Dulodex

Antidepressant

TƏRKİBİ:

Duloksetin – 30 mq

FARMAKOLOJİ TƏSİRİ:

Duloksetin serotonin və noradrenalinin geriyə sorulmasının qarşısını almaqla, MSS- də həmin neyrotransmitterlərin səviyyəsini artırır. Bundan əlavə duloksetin neyropatik ağrılarda artmış ağrı həssaslığını mərkəzi mexanizmlərin təsiri ilə söndürür. Beləliklə, duloksetin antidepressant, antifobik, ağrıkəsici və sedativ təsirlərə malikdir.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZALANMA:

Böyük depressiv pozğunluqlarda günlük doza adətən yemək qəbulundan asılı olmayaraq, 60 mq-dır. Təşviş pozuntularında başlanğıc doza 30 mq olub, ehtiyac yarandığı halda 60 mq dozaya qədər artırırlır. Ağrılı diabetik polineyropatiyalarda gündəlik doza 60 mq-dır.

GÖSTƏRİŞLƏR:

  • Depressiya
  • Generalizə olunmuş təşviş pozuntusu
  • Neyropatik ağrı, xüsusilə ağrılı diabetik polineyropatiya
  • Fibromialgiya

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

  • Preparatın komponentlərinə qarşı individual həssaslıq
  • Qaraciyər və böyrək çatışmazlığı

Buraxılış forması: kapsula №28

İstehsalçı: Laboratorios Lesvi-İspaniya