All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:

Lamoflox

IV nəsil lüorxinolon qrupu antibiotik

TƏRKİBİ:

Moksiloksasin – 0,5%

FARMAKOLOJİ TƏSİRİ:

Moksiloksasin – ftorxinolon qrupu 4-cü nəsil antibiotik olub, bakterisid təsir göstərir. Moksiloksasin bir sıra mikroorqanizm ştamlarına qarşı aktivdir. Qram (+) bakteriyalar (Corynebacterium Spp, Corynebacterium Diphtheriae, Micrococcus Luteus, Staphylococcus Aureus, Epidermis, Haemolyticus, Hominis, Mitis, Warneri, Streptococcus Pneumoniae, Viridans), qram (-) bakteriyalar (Acinetobacter Vofii , Haemophilus İnluenzae, Parainluenzae, Klebsiella Spp), digər mikroorqanizmlər (Chlamydia Trachomatis, MycobacteriumAvium, Mycoplasma Pneumoniae), anaerob mikroorqanizmlər (Clostridium Perfringens, Fusobacterium Spp, Propionibacterium Acnes). Təsir mexanizmi bakteriyaların DNT-in transkripsiya, replikasiya, reparasiyasında iştirak edən topoizomeraza DNT-hiraza fermentini inhibə etməsi ilə bağlıdır.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZALANMA:

Böyüklərə və 1 yaşdan yuxarı uşaqlara 1 damcı gündə 3 dəfə olmaqla, zədələnmiş gözə istifadə olunur.

Müalicənin müddəti xəstəliyin ağırlığından və infeksiyanın klinik və bakterial gedişindən asılıdır.

GÖSTƏRİŞLƏR:

  • Gözün ön seqmentinin moksiloksasinə həssas bakterial infeksiyası
  • Moksiloksasinə həssas ştammlar tərəindən törədilən irinli bakterial iltihabi göz xəstəliklərinin yerli müalicəsi
  • Oftalmoloji cərrahi əməliyyatlardan sonra proilaktik məqsədlə
  • Konyuktivit , buynuz qişanın xorası, keratit

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Flüorxinolona və digər komponentlərə qarşı individual həssaslıq.

Buraxılış forması: flakon – 5 ml

İstehsalçı: Lanser – Peru