All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:

Levoksigram

Flüorxinalon qrupu antibiotik

TƏRKİBİ:

Meropenem – 0,5 q; 1 q

FARMAKOLOJİ TƏSİRİ:

Levoloksasin – lüorxinalon qrupundan olub, geniş təsir spektrinə malik antibiotikdir. Bakteriyanın hüceyrə membranının sintezini ingibə etməklə, bakterisid təsir göstərir. Levoksiqram bir çox qram (+) və qram (-) bakteriyalara, o cümlədən bəzi anaeroblara qarşı aktivdir: qram (-) bakteriyalarEnterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus inluenzae, Haemophilus ducreyi, Acinetobacter spp., Helicobacter pylori, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Moraxella catarrhalis, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., qram (-) bakteriyalar-Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcuspneumoniae, Streptococcus agalactiae, Streptococcus spp., Mycobacterium tuberculosis, mycobacterium leprae, Mycoplazma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Bartonella spp., Ureaplasma urealyticum, anaeroblar-Bacteroides fragilis, Clostridium spp., Peptococcus spp. Levoksiqram – v/d yeridildikdən biomənimsənilməsi 100%-dir və 1,3 saatdan sonra plazmada maksimal konsentrasiyaya çatır. Toxuma və mayelərə, xüsusən də bronxial sekretə, sidikçıxarıcı orqanlara, prostat vəziyə, likvora, sümük toxuması və alveolyar makrofaqlara asanlıqla nüfuz edir. 87%-i dəyişilməmiş şəkildə böyrəklərlə xaric olur və 2 sutka ərzində dəyişilməmiş şəkildə sidikdə aşkarlanır.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZALANMA:

1 lakon gündə 1 dəfə v/d damcı üsulu ilə yeridilir.

GÖSTƏRİŞLƏR:

  • LOR-orqanlarının, yuxarı və aşağı tənəffüs yollarının infeksion xəstəlikləri (o cümlədən kəskin sinusut, xronik bronxitin kəskinləşməsi, atipik pnevmoniya)
  • Qarın boşluğu orqanlarının infeksion xəstəlikləri
  • Sidikçıxarıcı orqanların fəsadlaşmış və fəsadlaşmamış infeksion xəstəlikləri (o cümlədən pielonefrit)
  • Dəri və yumşaq toxumanın infeksion xəstəlikləri
  • Cinsiyyət orqanlarının infeksion xəstəlikləri (o cümlədən prostatit)
  • Infeksiyalaşmış yanıq və yaralar
  • Meningit. Sepsis
  • Cərrahi əməliyyatdan öncə və sonra

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Flüorxinalon qrupuna qarşı həssaslıq.

Buraxılış forması: flakon – 500 ml

İstehsalçı: Vemi Ilaç – Türkiyə