All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:

ODM 5

Hipertonik məhlul

TƏRKİBİ:

Natrium xlorid – 5%

Natrium hialuronat – 0,15%

FARMAKOLOJİ TƏSİRİ:

Buynuz qişanın istənilən mənşəli ödemləri zamanı buynuz qişaya kifayət qədər maye toplanması müşahidə olunur. ODM 5 buynuz qişanın distroik zədələnmələri, gözdə aparılan əməliyyatlardan sonra və göz almasının travmasından sonra yaranmış ödem hallarının qarşısını alır. ODM 5-in tərkibinə daxil olan natrium xlorid osmotik təzyiq yaradaraq, mayeni özünə çəkir və qısa zaman ərzində buynuz qişanın normal nəmlik mübadiləsini bərpa edir. ODM 5-in tərkibinə daxil olan hialuronat natrium isə göz almasının özünün birləşdirici tərkib kompanenti olub, göz almasının yağlılığını təmin edir, buynuz qişanı müdaiə edir və qıcıqlanmadan qoruyur.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZALANMA:

Konyuktival kisəyə gün ərzində 4 dəfə 1-2 damcı olmaqla damızdırılır.

GÖSTƏRİŞLƏR:

  • Gözün ön seqmentində aparılan müdaxilələrdən sonra: manipulyasiya, diaqnostika, cərrahi krosslinkinq, fakoemulsiikasiya, vitrektomiya, keratoplastika və s.
  • Buynuz qişanın degenerativ və distroik dəyişiklikləri: keratokonus, keratoqlobus, bulyoz keratopatiya.
  • Keratorefraksion əməliyyatlardan öncə və sonra: fotorefraksion keratotomiya və s.
  • Gözün travmaları
  • Uzun müddət kontakt linzalardan istifadə
  • “Quru göz” sindromu
  • Virus konyuktiviti

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Komponentlərə qarşı individual həssaslıq

Buraxılış forması: multidoz lakon – 10 ml

İstehsalçı: Horuz–Farma – Fransa