All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:

Silimart hepa

Hepatoprotektor, detoksikator, xoleretik və xolekinetik

TƏRKİBİ:

Ənginar – 200 mq
Zəncirotu – 100 mq
Vitamin PP – 18 mq
Silimarin – 200 mq
Fillantus – 40 mq
Lesitin – 200 mq
Yaşıl çay – 40 mq
Vitamin B1 – 1,4 mq
Vitamin B6 – 2 mq

FARMAKOLOJİ TƏSİRİ:

Ənginar – bioloji aktib maddələr, üzvi turşular, inulin, vitamin və mikroelementlər ilə zəngin olub, hepatoprotektor, detoksikator, xoleretik və xolekinetik xüsusiyyətlərə malikdir. Eyni zamanda hipoxolesterinemik, hipoazotemik və sidikqovucu təsirə də malikdir.

Silimarin – güclü hepatoprotektor təsirə malik olub, zədələnmiş hepatositlərin regenerasiya qabiliyyətini artırır. Silimarindetoksikator təsirə malik olmaqla, hepatositləri toksiki maddələrin təsirindən qoruyur. Həmçinin,antioksidant təsirə də malikdir.

Lesitin – hepatositlərin membranının əsas tərkib hissəsi olmaqla, zədələnmiş qaraciyər hüceyrələrinin regenerasiyasını təmin edir. Eyni zamanda hepatositləri toksiki maddələrin təsirindən qoruyaraq, hepatoprotektor təsir də göstərir. Zəncirotu – 40% inulinlə zəngin olub, hepatoprotektor və xoleretik təsirə malikdir. Bununla yanaşı, sidikqovucu təsir göstərir.

Fillantus – hepatoprotektor, xoleretik, antiaterosklerotik və immunomodulyator təsirə malikdir.

Yaşıl çay – güclü antioksidant təsirə malikdir. Orqanizmdə maddələr mübadiləsini sürətləndirərək, artıq şlakları xaric etməklə, detoksikator təsir göstərir.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZALANMA:

Böyüklərdə: 1 tablet gündə 2 dəfə;

Uşaqlarda: 1-4 yaş – 1/4 -1/3 tablet gündə 1 dəfə; 5-9 yaş – 1/2 tablet gündə 1 dəfə; 10-16 yaş – 1 tablet gündə 1 dəfə.

GÖSTƏRİŞLƏR:

  • Müxtəlif mənşəli hepatit (infeksion, toksiki və s.)
  • Qaraciyərin piy distroiyası
  • Qaraciyər sirrozunun kompleks müalicəsi
  • Daşsız xolesistit, xolangit
  • Od yollarının diskineziyası ilə əlaqəli dispeptik əlamətlər
  • Xronik intoksikasiya (hepatotoksik təsir göstərən dərman maddələri)
  • Xronik qaraciyər və böyrək çatışmazlığının kompleks müalicəsi
  • Hamiləlik xolestazı
  • Dəri xəstəliklərinin (atopik dermatit, neyrodermit, psoriaz və s.) kompleks müalicəsi

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Komponentlərə qarşı individual həssaslıq, daşlı xolesistit.

Buraxılış forması: tablet №30

İstehsalçı: Biodue – Italiya