All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:

Solucis

Mukolitik və mukokinetik təsirli vasitə

TƏRKİBİ:
Karbosistein – 100 mq/ml

FARMAKOLOJİ TƏSİRLƏRİ:

Solucis mukolitik və mukokinetik təsir xüsusiyyətinə malikdir. Mukolitik və bəlğəmgətirici təsir bronxların selikli qişasının qədəhəbənzər hüceyrələrinin fermenti olan sialotransferaza fermentinin aktivləşməsi, sialomusinlərin sintezini artırması, sialomusin və fukomusinlərin arasındakı balansı bərpa etməsi hesabınadır. Solusis – bronxial sekretin turş və neytral sialomusinləri arasındakı miqdari nisbətini, o cümlədən seliyin elastiklik və qatılığını normallaşdıraraq, onun xaric olmasını asanlaşdırır. Selikli qişanın regenerasiyasında iştirak edir, kirpikli epitelin fəaliyyətini aktivləşdirir, mikrosiliar klirensi yaxşılaşdırır. İmmunoloji aktiv olan İgA –ın (spesifik qoruyucu) sekresiyasını və seliyin sulfhidril qrupunun (q-spesifik qoruyucu) miqdarını bərpa edir. Bütün bu xüsusiyyətlər karbosisteini mukoaktiv preparatlar arasında müasir və ən perspektivli edir. Qəbulundan 2-3 saat sonra qanda və bronxlarda Gmax-a çatır və
8 saat ərzində qanda terapevtik konsentrasiya müşahidə olunur.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZALANMA:

2-5 yaş – 1 ml; 5-12 yaş – 2ml; Böyüklərdə – 7,5 ml.
Preparat gündə 2-3 dəfə qəbul olunur.

GÖSTƏRİŞLƏR:

  • Qatı və çətin xaric olunan bəlğəmlə müşayiət olunan bronxağciyərin kəskin və xronik xəstəlikləri (trexeit, bronxit, traxeobronxit, bronxopnevmoniya, pnevmoniya, bronxial astma, bronxoektaziya)
  • Qatı və çətin xaric olunan bəlğəmlə müşayiət olunan burun boşluğu, burun-udlaq, sinusların kəskin və xronik xəstəlikləri: (rinit, adenoidit, sinusit)
  • Bronxoskopiya və ya bronxoqrafiyaya hazırlıq

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

  • Preparatın komponentlərinə qarşı hiperhəssaslıq
  • Mədə və 12b.bağırsağan xorası
  • Xronik qlomerulonefrit (kəskinləşmə fazası)
  • 2 yaşa qədər uşaqlar
  • Hamiləlik (I trimestr)

Buraxılış forması: sirop – 200 ml
İstehsalçı: Aesculapius – İtaliya