All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:

Tazeracin

Beta-laktamaza inhibitoru ilə penisillin kombinasiyası

TƏRKİBİ (1 q məlhəm):

Tazeracin 4,5 q: 1 lakonda 4 q ekvivalent miqdarda piperasillin (natrium duzu şəklində) və 0,5 q-a ekvivalent miqdarda tazobaktam (natrium duzu şəklində). Tazeracin 2,25 q: 1 lakonda 2 q-a ekvivalent miqdarda piperasillin (natrium duzu şəklində) və 0,25 q-a ekvivalent miqdarda tazobaktam (natrium duzu şəklində) vardır.

FARMAKOLOJİ TƏSİRİ:

Piperasillin geniş təsir spektrli, yarımsintetik penisillin qrupuna aid olub, huceyrə divarı sintezini inhibə etməklə, bakterisid təsir gostərir. Tazobaktam umumilikdə, penisillin və sefalosporinlərə qarşı həssas olan bir çox beta- laktamazaların inhibitorudur, amma AmpC fermentləri və ya metallo beta- laktamazaları inhibə etmir. Penisillin ilə monoterapiya zamanı davamlı beta-

laktamaza sintez edən bir sıra bakteriyalara qarşı muqavimətdə, tazobaktam onun antibakterial təsirini uzadır. Ümumi həssas növlər: Aerob qram (+) mikroorqanizmlər: Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, metisillinə həssas, Staphylococcus species, Coagulase Negativa, metisillinə həssas, Streptococcus pyogenes, Group streptococci.

Aerob qram (-) mikroorqanizmlər: Citobacter koseri, Haemophilus inluenza, Moraxella catarrahalis, Proteus mirabilis. Anaerob qram (+) mikroorqanizmlər: Clostridium növləri, Eubacterium novləri, Peptostreptococcus novləri. Anaerob qram (-) mikroorqanizmlər: Bacteroides fragilis group, Fusobacterium novləri, Porphyromonas novləri, Prevotella novləri.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZALANMA:

Venadaxili 3-5 dəqiqə ərzində və ya infuziya şəklində 20-30 dəqiqə ərzində yeridilir. Boyuklər və 12 yaşdan yuxarı yeniyetmələr uçun istifadəsi: adi doza piperacillin 4q/0,5 q/ tazobaktam venadaxili hər 6-8 saat istifadə olunur.

2-12 yaş arası uşaqlar: Abdominal infeksiyalar zamanı uşaqlar uçun adi doza

80 mq/10 mq/kq piperacillin/ tazobaktam v/d hər 6 saatdan bir istifadə olunur. Uşagın çəkisindən asılı olaraq, doza hesablanır. Infeksiya əlaməti (5-14 gun) tamamilə gedənə qədər Tazerasin istifadə olunur.

Tazerasin uçun uygun həlledicilər:

– Inyeksiya uçun 0,9% (9 mq/ml) natrium xlorid məhlulu

– Inyeksiya uçun steril su

– Dekstroza 5%

GÖSTƏRİŞLƏR:

  • Kəskin pnevmoniya, o cumlədən xəstəxanadaxili pnevmoniya
  • Sidik yolları infeksiyası (o cumlədən pielonefrit)
  • Dərinin və yumşaq toxumaların infeksiyaları (o cumlədən diabetik ayaq infeksiyası)
  • İntra-abdominal infeksiya və bakterial infeksiyanın movcudluguna şubhə yaradan qızdırmalı neytropeniya.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

  • Dərman vasitəsinin komponentlərinə, penisillin qrupu antibiotiklərinə qarşı yuksək həssaslıq.
  • Aktiv substansiyası beta-laktam həlqəsi olan digər komponentlərə qarşı əvvəllər yuksək allergik reaksiyalar muşahidə edilmiş şəxslər
  • Hemodializdə olan pasiyentlərdə, mukovisidoz və hipokaliemiya zamanı

Buraxılış forması: 2,25 q-4,5 q lakon №1

İstehsalçı: I.E.Ulagay – Turkiyə