All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:

Tioktodar

Metabolik vasitə

TƏRKİBİ (1 q məlhəm):

@-lipoy turşusu (tiokt turşusu) – 300mq

FARMAKOLOJİ TƏSİRİ:

@-lipoy turşusu (tiokt turşusu) – vitaminəbənzər maddələrə aid olan antioksidant maddədir. Mubadilə nəticəsində əmələ gələn sərbəst radikalları neytrallaşdıraraq, hucey- rələri zədələnmədən qoruyur.

@-lipoy turşusu (tiokt turşusu) hipolipidemik, hipoxolesterinemik, hipoqlikemik, hepatoprotektor təsirlərə malikdir.

@-lipoy turşusu (tiokt turşusu) qaraciyərdə qlikogeni artırır, qanda qlukozanın səviyyəsini aşagı salır, insulinə rezistentliyi azaldır, xolesterin mubadiləsini stimulə edir, o cumlədən neyron troikasını yaxşılaşdırır.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZALANMA:

300-600 mq preparat 200 ml izotonik məhlula qatılıb, vena daxilinə damcı usulu ilə yeridilir.

GÖSTƏRİŞLƏR:

  • Periferik (sensor-motor) diabetik polineyropatiya
  • Alkoqol polineyropatiyası
  • Hiperlipidemiya, ateroskleroz
  • Hepatit, qaraciyərin piy distroiyası və sirrozu
  • İşemik insult, beyin qan dovranının pozulması
  • Aterosklerozun kompleks mualicəsi və proilaktikası

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Preparatın komponentlərinə qarşı hiperhəssaslıq.

Buraxılış forması: 10 ml ampul №10

İstehsalçı: İndar – Ukrayna