All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:

Tricortin 1000

Neyrogenerator, neyroprotektor vasitə

TƏRKİBİ (1 amp):

Baş beyin qabıgının fosfolipidləri – 12 mq Sianokobalamin – 1000 mkq

FARMAKOLOJİ TƏSİRİ:

Fosfolipidlər – huceyrə membranının strukturunu təşkil edir. Huceyrə orqanellalarının və huceyrədaxili matriksin əsas hissəsidir, orqanellalararası boşlugu doldurur. Baş beyin qabıgınin ekzogen fosfolipidləri sinir huceyrələrində endogen fosfolipidlərin sintezini stimullaşdırır.

Sianokobalamin (Vitamin В12) maddələr mubadiləsini yaxşılaşdırır, sinir huceyrələrinin bərpasında iştirak edir, yaddaşı yaxşılaşdırır, antinevrotik təsirə malikdir. Tricortin 1000 – HEB- dən yaxşı keçir, baş beyin qabıgına spesiik təsir gostərir, beyin toxuması tərəindən asanlıqla mənimsənilir, membran zulallarının funksiyasını tənzimləyir, bioreseptorları aktivləşdirir. Fosfolipidlər və sianokobalamin arasında sinergizm vardır, nəticədə sinir huceyrələrinin troikasını (qidalanmasını) gucləndirir, maddələr mubadiləsini aktivləşdirir. Baş beyin huceyrələrinin membran elastikliyini təmin edir. Qlutamatın blokatoru olaraq, antioksidant təsir edir və muxtəlif toksinlərin huceyrələrə zərər verməsinin qarşısını alır. Antiaterosklerotik, hipoxolestere- nemik təsirə malikdir.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZALANMA:

Böyüklərdə: 2 ml preparat gündə 1 dəfə əzələ daxilinə yeridilir.

Uşaqlarda: 0-3 yaş – ampulanın 1/3 gündə 1 dəfə; 3-5 yaş – ampulanın ½ gündə 1 dəfə; 5-12 yaş – 1 ampula gündə 1 dəfə

GÖSTƏRİŞLƏR:

  • İnsult, kəllə-beyin travması
  • Poliradikuloneyropatiya, nevrit, neyroinfeksiya
  • Muxtəlif genezli ensefalopatiyalar(aterosklerotik, diabetik, travmatik, toksiki və s.)
  • Diabetik retinopatiya, neyropatiya
  • Yaddaş zəiliyi, muxtəlif genezli demensiya
  • Uşaqlarda psixomotor gerilik, nitq ləngiməsi
  • USI
  • UIX

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Preparatın komponentlərinə qarşı individual həssaslıq.

Buraxılış forması: 2 ml ampul №5

İstehsalçı: Fidia farmaceutici – İtaliya