All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:

Trium

Vazotrop vasitə

TƏRKİBİ (1 q məlhəm):

Hialuron turşusu – 150 mq

Ginkqo-biloba – 50 mq

FARMAKOLOJİ TƏSİRİ:

Hialuron turşusu – birləşdirici, şuşəyəbənzər cisim və sinir toxumasının tərkibinə daxil olan qidalanmada iştirak edən mukopolisaxariddir. Hialuron turşusu regenerasiyaedici xususiyyətinə əsaslanaraq, gormə orqanının qişalarının bərpasında və qorunmasında iştirak edir, buynuz qişaya yumşaldıcı təsir gostərir.

Ginkqo-biloba – tərkibi mualicəvi əhəmiyyətli lavionid və terpenlərlə zəngindir. Ginkqo- biloba yuksək antioksidant, iltihabəleyhinə, neyroprotektor və vazotrop xususiyyətlərə malikdir. Neyroprotektor xususiyyətinə əsaslanaraq, gozdə aparılan cərrahi əməliyyatlardan sonra gormə orqanının hissi innervasiyasının bərpasında iştirak edir. Ginko-biloba qan dovranını yaxşılaşdırır, enerji mubadiləsini aktivləşdirir, damar keçiriciliyini azaldır.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZALANMA:

Konyuktival kisəyə 1-2 damcı olmaqla, gun ərzində 2-3 dəfə damızdırılır.

GÖSTƏRİŞLƏR:

  • Refraksion əməliyyatlardan sonra (LASIK, PRK)
  • Kataraktanın cərrahi mudaxiləsindən sonra
  • Buynuz qişa koçurulməsindən sonra
  • Gozun kimyaterapiyasından sonra
  • Diabetik retinopatiya

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Preparatın komponentlərinə qarşı individual həssaslıq

Buraxılış forması: damcı – 8 ml

İstehsalçı: SOOFT – İtaliya