All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:

Ultramix

TƏRKİBİ (1 q məlhəm):

Qlukozamin sulfat – 1000 mq Xondroitin sulfat – 500 mq Metilsulfonilmetan (MSM) – 300 mq Kalsium karbonat – 500 mq Vitamin D3 – 400 BV

FARMAKOLOJİ TƏSİRİ:

Qlükozamin sulfat – birləşdirici toxumanın-qığırdaq, sümük, vətər, bağ, sinovial maye və əzələlərin əsas struktur elementlərindən biridir. Qlükozamin sulfat – dağılmış qığırdaq toxumasını bərpa etməklə yanaşı, yeni qığırdaq toxumasının inkişafını da təmin edir. İltihabəleyhinə, ağrıkəsici təsir göstərərək, QSİƏP-ə tələbatı azaltmaqla yanaşı, onların oynaqlara toksiki təsirinin də qarşısını alır.

Xondroitin sulfat – qığırdaq və sinovial mayenin tərkibinə daxil olan əsas komponentlərdən biridir. Hialuron turşusunun sintezində iştirak edərək, qığırdaq, bağ və vətərlərin möhkəmliyini və elastikliyini təmin etməklə yanaşı, kalsiumun sümüklərdə toplanması və kalsium-fosfor mübadiləsində də iştirak edir.

Metilsulfonilmetan (MSM) – kükürd tərkibli təbii üzvi maddə olub, birləşdirici toxumanın, o cümlədən qığırdaq, sümük, vətər və bağların əsas struktur elementlərindən biridir.

Kalsium karbonat – sümük toxumasının formalaşmasında iştirak edərək, ona möhkəmlik verir.

Vitamin D3 – kalsium və fosfor mübadiləsində iştirak edir. Kalsiun və fosforun bağırsaq divarından sorulmasını, böyrəklərdən reabsorbsiyasını sürətləndirir.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZALANMA:

1 tablet gündə 2 dəfə yemək zamanı qəbul olunur.

GÖSTƏRİŞLƏR:

  • Oynaqların degenerativ-distroik xəstəlikləri: osteoartroz, osteoartrit, periartrit
  • Onurganın degenerativ-distroik xəstəlikləri: osteoxondroz, spondilyoz
  • Osteoparoz (həmçinin klimakterik dovrdə)
  • Travmadan sonra oynaq və bagların zədələnmələri
  • Oynaqlarda aparılan cərrahi əməliyyatdan sonra reabilitasiya dovru

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

  • Komponentlərə qarşı individual həssaslıq
  • Hamiləlik və laktasiya dövrü
  • 18 yaşa qədər uşaqlar

Buraxılış forması: tablet №60

İstehsalçı: Perrery – İtaliya