All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:

Tauretina

Antikatarakta, makuloregenerator, retinaregenerator vasitə

TƏRKİBİ:

Taurin – 100 mq Lutein – 10 mq Zeaksantin – 4 mq Koenzim Q – 5 mq Sink – 12 mq

Mis – 0,5 mq Kurkuma – 50 mq Kalendula – 52 mq

FARMAKOLOJİ TƏSİRİ:

Taurin kukurd tərkibli aminturşudur. Goz almasının troik xususiyyətini, enerji mubadiləsini yaxşılaşdırır, retinoprotektor və katarakta əleyhinə təsir gostərir. Koenzim Q – ubixinat kofermentidir, hansı ki, yuksək antioksidant təsirlidir və sərbəst radikalları neytrallaşdırır, enerji mubadiləsində, lipid mubadilə- sinin tənzimlənməsində, vitamin E-nin əmələ gəlməsində birbaşa iştirak edir. Lutein və zeaksantin bitki mənşəli maddələr olub, billurda və torlu qişanın mərkəzində toplanır. Lutein və zeaksantin işıq iltri funksiyasını həyata keçirir. Goz strukturunu daha aqressiv faktorların və gun işıgının goy spektrinin təsirindən qoruyur. Guclu antioksidant təsirə malik olub, sərbəst radikalların təsirini neytrallaşdırır, torlu qişanın dagılmasının və billurun bulanmasının qarşısını alır. Sink və mis toxuma tənəffusundə, gormə itiliyinin tənzimlənməsində iştirak edən mikroelementlərdir. Kurkuma və kalendula tərkibi eir yagları, vitaminlərlə zəngin olan bitkidir. Goz almasının qidalanmasında iştirak edir və antioksidant təsir gostərir.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZALANMA:

1 kapsula gundə 1 dəfə olmaqla, qəbul edilir.

GÖSTƏRİŞLƏR:

  • Torlu qişanın distroik zədələnmələri (retinopatiya, irsi tapetoretinal degenerasiya, makulodistroiya və s.)
  • Katarakta (diabetik, travmatik, şua)
  • Miopiya, ambliopiya
  • Qlaukoma (açıqbucaqlı)
  • Buynuz qişanin zədələnmələri (erroziya, distroiya, keratit)

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Komponentlərə qarşı individual həssaslıq.

Buraxılış forması: turşuyadavamlı kapsul №30

İstehsalçı: Biodue – Italiya